Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, ülkemizde genel olarak çoğu özel ve resmi hastanelerde hizmet vermekte olan polikliniklerden biridir. Fizik tedavi ve rehabilitasyonu genel olarak iki farkı aşamada açıklamak gerekebilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon, bölümü genel olarak Uzman bir hekim ve yardımcısı olarak fizyoterapist teknikerleri olarak ...

Rehabilitasyon Hizmetleri

Rehabilitasyon Hizmetleri, Bazı nedenlerle bedenen ya da ruhen engelli olarak kalan kişilerin başkalarına bağımlı kalmadan yaşamalarını sürdürmeleri amacıyla yapı­lan çalışmalardır. Bu hizmetler iki grupta değerlendirilir:Tıbbi Rehabilitasyon; Kişideki bedensel engellerin cerrahi veya tıbbi kontrollerde ile düzeltilmeye ...

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapinin dilimizdeki söylenişi fizik tedavidir. Ancak, İngilizce konuşulan ülkelerde fizyoterapi denilmektedir. Fizyoterapi, elektrik akımı, sıcak ya da soğuk uygulaması, egzersiz veya çeşitli dalgalar yolu ile bazı hastalıkların tedavisine denilmektedir. Fizik tedavideki amaç, bazı nedenler sonucund...

Rehabilitasyon

Rehabilitasyon, Günümüzde birçok rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadır. Rehabilitasyon çok geniş şekli olan bir terim olan, anlamı ve hissi kaybedilen fonksiyonların yeniden kazandırılması şekline denilmektedir. Kısaca bir tedavi şekli olmaktadır. Ağır hastalıklardan kurtulmuş ve ağır hastalık geçirmiş olan kişileri tekrar çalışabilir...

Evde Rehabilitasyon

Evde Rehabilitasyon, Birçok kişinin evde uygulamış olduğu bazı uygulamalara evde bakım ve rehabilitasyon denilmektedir. Bazı kazalar sonucu yapılan rehabilitasyon günümüzde oldukça yüksek sayıda olup sonucu oldukça olumlu şekilde olmaktadır. Genellikle evde rehabilitasyon yaşlılar için yapılıp hastane veya fizik tedavi merkezine yorumla...

Otizm Rehabilitasyon

Otizm Rehabilitasyon, Otizm iletişim ve sosyal oluşum gruplarındaki kısıtlıkla oluşan ve çocuğun büyümesini önemli bir yende olumsuz yönde etkileyen bir bozukluktur. Otizmin belirtileri, otistik çocuklarda normalinden değişen davranışlardır. Otizmin sebepleri konusunda kalıtımsal etkiler üstünde önemle durulmaktadır. Otizmi bulunan çocukları...

Tıbbi Rehabilitasyon

Tıbbi rehabilitasyon, tıp alanında son derece yaygın olarak kullanılan ve aynı zamanda birçok insanın kalıcı sorunlarında bile başarılara imza atmış bir yöntemdir. Ülkemizde ve dünyada sosyal ve tıbbi olarak iki ayrı gruba ayrılmış olan rehabilitasyon yöntemleri çok eski zamanlardan beri kullanılan ve gün geçtikçe daha da geliştirilen bir uy...

Rehabilitasyon Nedir

Rehabilitasyon nedir, çok geniş kapsamlı bir terim şekli olup, kaybedilen fonksiyonların yeniden kazandırılma şekline denilmektedir. Fizik tedaviye göre, daha uzun bir şekilde uygulanmaktadır ve hastaların aktif olarak tedaviye katılımını ve çabasını gerektirmekte olan bir süreç tarzıdır. Rehabilitasyon öncelerde yabancı ülkelerde çok s...

Ortopedik Rehabilitasyon

Ortopedik rehabilitasyon, günümüze en gelişmiş tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Bu durumun yanı sıra aynı zamanda oldukça çok kullanılan bu yöntem sonucunda birçok insanın istediği sağlığı elde etmesi olağan hale gelmiştir. Ülkemizde ve dünyada oldukça yüksek oranda kullanılmakta olan bu tedavi yöntemleri oldukça yüksek oranda fayd...

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Sağlık yalnızca hastalık ve özürlülüğün olmaması durumu değil, aynı zamanda bedenen, ruhen ve toplumsal yönden tam bir iyilik durumu diye tanımlanır. Özürlülük ise kişinin bedensel, zihinsel, ruhsal özelliklerinden belirli bir oranda ve sürekli olarak işlev ve görüntü kaybına neden olan organ yokluğu, b...

Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik Rehabilitasyon, Nörolojik hastalıkların büyü bir kısmı hastalığın doğal gidişatı içerisinde sakatlığa sebep olan ve hastaları günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı bir duruma getiren tablolar şeklinde karşımıza çıkar. Sakatlık toplum sağlığını ilgilendiren ana nedenidir. Sakatlık safhasında hastalığın tanı ve medikal tedavisini...

Rehabilitasyon Aletleri

Rehabilitasyon Aletleri, genel olarak vücudun sorunlu olan bölgesinde kemik yapısını ve özellikle kas sistemlerini çalıştırmak amacıyla hazırlanmış aletlerdir. Rehabilitasyon aletleri kullanım olarak ana mantık çerçevesi ise herhangi bir travma veya darbelere bağlı olarak sakatlanma veya doğuştan olan geçici bir engellilik durumunda vücudun ...

Kardiyak Rehabilitasyon

Kardiyak Rehabilitasyon, kalp, damar hastalığı olan kişilerin fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırmak amacı ile uygulanan işlemlerin tümüne verilen isimdir. Burada temel amaç, hasta olan kişinin günlük aktivitesini arttırmak hastalığın doğal seyrini değiştirmektir ve kişinin yaşam kalitesini yükseltmektir. Günümüzde miyokar...

El Rehabilitasyonu

El Rehabilitasyonu, amacı yaralanmış, ameliyat olmuş veya hastalık bulaşmış ellerin ve üst ekstremitelerin kalan kısmını fonksiyonel kapasitelerini en fazla seviyeye ulaştırmaktır. El rehabilitasyonu bir takımca planlanır. Üyelerden birisi hastanın nasıl olduğnu değerlendiren ve fiziksel, psikososyal ve diğer sağlık çalışanlarının mesle...

Rehabilitasyon Merkezi

Rehabilitasyon merkezi, zihinsel, bedeni, ruhsal rahatsızlıklar nedeniyle normal yaşamın gereklerini yerine getiremeyecek olan, yaşamın gereklerine uyamayacak olan kişilerdeki fonksiyon kayıplarının giderilmesi, toplumda kendilerine yetebilecek düzeye gelmeleri ya da bu becerileri kazanamamış olanlara koruyucu sosyal bakım hizmeti veril...

Pediatrik Rehabilitasyon

Pediatrik Rehabilitasyon; Çocuklarda doğuştan gelen bazı hastalıklar ile sonradan ortaya çıkan kas iskelet bozukluklarına bağlı nörolojik rahatsızlıkların tedavilerini içeren, normal çocuk bakımı ve rehabilitasyon uygulamalarını birleştiren bir tedavi yöntemlerine pediatrik rehabilitasyon adı verilir. Tedavi çocuğun günlük yapabildiği işleri...

Pulmoner Rehabilitasyon

Pulmoner Rehabilitasyon, Uzun süren solunum hastalığı olanlar için uygulanan bir sağlık programıdır. Uzun süreli akciğer, solunum problemi olduğu durumlarda, nefes darlığı olmadan hareket edilmesi veya normal günlük aktivitelerin yapılması güçleşir. Hasta çok kolay yorulduğunu ve sıklıkla tükendiğini hisseder. Pulmoner rehabilitasyon nefes d...

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon; kalp ve damar hastalığı ile kronik akciğer hastalığı olan kişilerin maksimum fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırılması için uygulanan işlemlerdir. Birkaç aya kadar uzayan yatak istirahati gerektiren kalp hastalıkları tedavilerinde rehabilitasyon ile erken hareket günlük yaşama daha kolay uyu...

Rehabilitasyon Ne Demek

Rehabilitasyon ne demek: Rehabilitasyon genel anlamıyla bir terimi ifade eder. Sözlük anlamına baktığımızda kaybedilen uzuvlardaki fonksiyonların yeniden kazandırmasıdır. Fizik tedavi yönünden baktığımızda ise uzun bir süreçte, hastanın aktif olarak tedaviye katılması ve tedavi için çaba göstermesi gereken süreçtir Birinci ve İkinci Dünya Sa...

Fizik Rehabilitasyon

Fizik Rehabilitasyon; insan vücudunda doğuştan ya da sonradan, herhangi bir sebeple oluşmuş kalıcı veya geçici hasarların, kaybedilen bazen de sınırlanan fonksiyon kapasitesinin belirlenmesi, tedavi edilmesi, hastanın psikolojik, sosyal ve mesleki açılardan desteklenip günlük yaşamda bağımsız hale gelmesini sağlamaktır.On...

Çocuk Rehabilitasyon

Çocuk rehabilitasyon, Rehabilitasyon çok geniş kapsamlı olan bir terimdir. Kelime anlamı kaybedilen fonksiyonların kazanımı demek olan rehabilitasyon sağlık sektöründe fizik tedavi bölümünde, hasta kişinin yitirdiği ya da asla sahip olamadığı doğuştan gelen noksanların hastaya yaptırılabilmesini amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Bu kavram bir...

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon; Eski adı fiziksel tedavi ve rehabilitasyon olan günümüzdeki adı ise fiziksel tıp ve rehabilitasyondur. Ülkemizde genellikle resmi ve özel hastanelerde hizmet veren polikliniktir. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, genel olarak iki şekilde açıklanabilir. Uzman hekim ve yardımcısı tarafından yani fizy...

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, modern zamanın bir gerekliliği olarak günümüzde hizmet vermektedir. Yaşam alanlarının daralması, gelir darlığı, çekirdek aile yapısının yaygın olması gibi sebepler ile birçok ailede yaşlı kimseler bu merkezlere gönderiliyor. Günümüzde yaygın olarak tercih edilmeye başlayan bu merkezler, halk ara...

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi; vatandaş şikâyetlerini değerlendirip rutin yakalama çalışmaları sonucu hayvanları yakalayarak hayvanları iyileştirme merkezine getirip gözlem altına alırlar. Rehabilitasyon merkezinde; kısırlaştırma operasyonu, aşılama çalışmaları, sokak hayvanlarını tedavi etme ve kayıt altına alıp sahiplendirme işlemlerinin y...

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve rehabilitasyon iskelet, kas ve sinir sistemini ilgilendiren hastalıklarda ağrı ve hareket kısıtlılığı sorunlarının giderilmesini sağlar. Boyun, bel, dirsek, omuz, diz ağrılarının giderilmesi, beyin kanaması geçirerek felç durumu yaşayanların hareket kısıtlılığının tedavi edilmesi, doğum, kaza, ameliyat neticesinde oluşan ...

Rehabilitasyon Ne Demek

Rehabilitasyon ne demek derseniz, pek çok alana yayılmış olan psikolojik rahatsızlıkların tedavi edilmesi olarak açıklanabilir. Kişide doğuştan veya sonradan gelişen, kalıcı ve geçici rahatsızlıkların belirlenerek, tedavi edilmesi ve psikolojik olarak yaşama kazandırılması bu yolla mümkün olmaktadır. Bu sebeplerden ötürü, engelli duruma...

Rehabilitasyon

Rehabilitassyon; kişinin ruhsal olarak, hapis, kaza, hastalık ve bunalım gibi durumlar karşısında, psikolojik açıdan karşılaştığı güçlükleri, profesyonel yardımla yenmesi işidir.Psikiyatrik rehabilitasyon; insanlar üzerinde uygulanan rehabilite türüdür. Çünkü rehabilitasyon; yaban ve evcil hayvanlara, birtak...

 

Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Ne Demek
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hayvan Rehabilitasyon Merkezi
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Çocuk Rehabilitasyon
Fizik Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Ne Demek
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
Pulmoner Rehabilitasyon
Pediatrik Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Merkezi
El Rehabilitasyonu
Kardiyak Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Aletleri
Nörolojik Rehabilitasyon
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ortopedik Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Nedir
Tıbbi Rehabilitasyon
Otizm Rehabilitasyon
Evde Rehabilitasyon
Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Hizmetleri
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Popüler İçerik
Otizm Rehabilitasyon
Otizm Rehabilitasyon
Otizm Rehabilitasyon, Otizm iletişim ve sosyal oluşum gruplarındaki kısıtlıkla oluşan ve çocuğun büyümesini önemli bir yende olumsuz yönde etkileyen b...
Evde Rehabilitasyon
Evde Rehabilitasyon
Evde Rehabilitasyon, Birçok kişinin evde uygulamış olduğu bazı uygulamalara evde bakım ve rehabilitasyon denilmektedir. Bazı kazalar sonucu yapılan...
Rehabilitasyon
Rehabilitasyon
Rehabilitasyon, Günümüzde bir çok rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadır. Rehabilitasyon çok geniş şekli olan bir terim olan, anlamı ve hissi kaybedi...
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon, Fizyoterapinin dilimizdeki söylenişi fizik tedavidir. Ancak, İngilizce konuşulan ülkelerde fizyoterapi denilmektedir....
Rehabilitasyon Hizmetleri
Rehabilitasyon Hizmetleri
Rehabilitasyon Hizmetleri, Bazı nedenlerle bedenen ya da ruhen engelli olarak kalan kişilerin başkalarına bağımlı kalmadan yaşamalarını sürdürmeleri a...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Otizm Rehabilitasyon
Evde Rehabilitasyon
Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Hizmetleri
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024