El Rehabilitasyonu

El Rehabilitasyonu

El Rehabilitasyonu, amacı yaralanmış, ameliyat olmuş veya hastalık bulaşmış ellerin ve üst ekstremitelerin kalan kısmını fonksiyonel kapasitelerini en fazla seviyeye ulaştırmaktır. El rehabilitasyonu bir takımca planlanır. Üyelerden birisi hastanın nasıl olduğnu değerlendiren ve fiziksel, psikososyal ve öbür sağlık çalışanlarının mesleki etkilerini meydana getiren doktordur. Fiziksel değerler özel eğitimli fizyoterapistler, meslekle ilgili terapistler ve ortotistlerce yapılır. Hastanın emasyonel, sosyal ve uygun olmamakla ilgili ihtiyaçları sosyal servis elemanları, psikolog, mesleki danışmanlar ve ara sıra da işinde uzman rehabilitasyon uzmanlarınca oluşturulur. Akut ve kronik üst ekstremite rahatsızlığı bulunan hastaların uygun rehabilitasyonu için iyi bir şekilde planlanmış takım çalışması yapılmalıdır.

El tedavisi, farklı olaylardan sebep gereklidir. El ve üst ekstremite yaralanmaları, kırıklar, tendon yaralanmaları, bütün dokuları kapsayan ezilme yaralanmaları, ampütasyonlar yada bütün bunların kombinasyonu biçimindedir. Artriti bulunan hastalar çoğunlukla el rehabilitasyonu gerektirir. Karpal tüneli gevşetme, parmak yada el bileği replasman artroplastileri, tendon tamiri ve transferleri, eksizyonlari ve konjenital deformitelerin rekonstruksiyonu üst ekstremite rehabilitasyonunun ana komponentidir. Hastalar çoğunlukla, hasta ekstremite alçı içerisinde iken müdahalenin bitirilmesinin ardından kısa bir zaman sonra refere edilirler. Tedaviye bu safhada başlanmalidir.

El rehabilitasyonu gerektirebilen öbür nedenler kas distrofileri, primer myopatiler, konjenital deformiteler ve üst ekstremiteyi bulunduran noropatik lezyonlardir. Elin değerlendirilmesi, üst ekstremite ve elin fonksiyonel durumunu değerlendirmek amacıyla oldukça fazla teknik uygulanır fakat tümü eklem fonksiyonlarinin ve sinir, tendon ve kaslarin fizyolojisi, kinezyoloji ve anatomisinin tam bir şekilde bilinmesini gerektirir. Oldukça fazla araştırıcı tarafından değerlendirmeyi tam bir biçimde oluşturabilmek için,ölçümler iyi bir şekilde bilmeli ve uygun bir biçimde yapılmalıdır. Ödem oranı ve parmakların etrafını ölçmek için özel ölçüm şeritleri ve volumeter kullanılır.

Standart araçlara ilave olarak aktif ve pasif hareket genişliğini ölçmekiçin uıfak cetveller ve ufak özel bir şekilde adapte olmuş goniometreler kullanılır. Veriler doğru bir şekilde kaydedilmelidir. Hastanın gidişatını izlemek için özel formlar ve grafikler kullanılabilir. Tedavinin başlangıç zamanında en azından haftalık bir şekilde hareket genişliği ve yakalama kuvvetine bakılmalı ve değerlendirilmelidir. Aktif hareket genişliğinin ölçümü pasif hareket genişliğinin ölçümünden daha etkilidir.

Parmak fleksiyon ve ekstansiyonu, başparmak abduksiyon ve oppozisyonu ve el bileği fleksiyon ve ekstansiyonunun hareket genişliğini ölçmek için özel teknikler kullanılır. Çimdik ve yakalama kuvveti, dinamometre aracılı ile ölçülür. Dokunma, iki nokta diskriminasyonu, derin duyu, ısıyı kavrama ve vibrasyon için, duyu test edilir. Farklı çaptaki naylon lifler, iğneler, vibrometreler ve farklı sıcaklıktaki test tüpleri, el ve üst ekstremite duyusunu test etmek amacıyla kullanılır.

Tedavinin amacı, tedavi programında basamakların sırası çoğunlukla el ve üst ekstremitenin fonksiyonel reziduel kapasitesinin, posturunun, normal motor davranışının ve rahatlığının yeni bir şekilde geliştirilmesi ile ilişkilidir. Bu amaca varınca, yükselmiş hareket genişliği ve ekstremitenin fonksiyonel kullanımını baştan oluşturmaya çalışır. Hafif fonksiyonel aktiviteler yapıldıkça, kuvvetlendirici amaçlı daha rezistif işlere geçilir. Yeni hal koordineli motor aktivite ile birlikte ağrısız bir şekilde kullanıma imkan verince, hasta çoğunlukla is aktivitesini oluşturabilir.

El tedavisinin özel hedefleri ödemin önüne geçmek ve azaltmak, doku iyileşmesine yardimcı olmak, ağrıyı dindirmek, gevşemeye yardimcı olmak, kasların yetersiz veya oldukça fazla kullanılmasının önüne geçmek için, hipersensitivitesi bulunan bölgelerin desensitizasyonu, motor ve duyu fonksiyonlarının yeniden eğitimiyle kabul edilebilir. Performansı yeniden elde etmektir.

Son Güncelleme : 25.04.2021 11:27:48
El Rehabilitasyonu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

El Rehabilitasyonu Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "El Rehabilitasyonu"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Kardiyak Rehabilitasyon
Kardiyak Rehabilitasyon
Kardiyak Rehabilitasyon, kalp, damar hastalığı olan kişilerin fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırmak amacı ile uygulanan işlemlerin tümüne verilen isimdir. Burada temel amaç, hasta olan kişinin günlük aktivite sini arttırmak hastal...
Rehabilitasyon Aletleri
Rehabilitasyon Aletleri
Rehabilitasyon Aletleri, Rehabilitasyon aletleri, genel olarak vücudun sorunlu olan bölgesinde kemik yapısını ve özellikle kas sistemlerini çalıştırmak amacıyla hazırlanmış aletlerdir. Rehabilitasyon aletleri kullanım olarak ana mantık çerçevesi ise,...
Nörolojik Rehabilitasyon
Nörolojik Rehabilitasyon
Nörolojik Rehabilitasyon, Nörolojik hastalıkların büyü bir kısmı hastalığın doğal gidişatı içerisinde sakatlığa sebep olan ve hastaları günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı bir duruma getiren tablolar şeklinde karşımıza çıkar. Sakatlık toplum sağlığı...
Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Sağlık yalnızca hastalık ve özürlülüğün olmaması durumu değil, aynı zamanda bedenen, ruhen ve toplumsal yönden tam bir iyilik durumu diye tanımlanır. Özürlülük ise kişinin bedensel, zihinsel, ruhsal özelliklerinden ...
Ortopedik Rehabilitasyon
Ortopedik Rehabilitasyon
Ortopedik rehabilitasyon, günümüze en gelişmiş tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Bu durumun yanı sıra aynı zamanda oldukça çok kullanılan bu yöntem sonucunda birçok insanın istediği sağlığı elde etmesi olağan hale gelmiştir. Ülkemizde ve dün...
Rehabilitasyon Nedir
Rehabilitasyon Nedir
Rehabilitasyon nedir, çok geniş kapsamlı bir terim şekli olup, kaybedilen fonksiyonların yeniden kazandırılma şekline denilmektedir. Fizik tedaviye göre, daha uzun bir şekilde uygulanmaktadır ve hastaların aktif olarak tedaviye katılımını ve çabasını...
Tıbbi Rehabilitasyon
Tıbbi Rehabilitasyon
Tıbbi rehabilitasyon, tıp alanında son derece yaygın olarak kullanılan ve aynı zamanda birçok insanın kalıcı sorunlarında bile başarılara imza atmış bir yöntemdir. Ülkemizde ve dünyada sosyal ve tıbbi olarak iki ayrı gruba ayrılmış olan rehabilitasyo...
Otizm Rehabilitasyon
Otizm Rehabilitasyon
Otizm Rehabilitasyon, Otizm iletişim ve sosyal oluşum gruplarındaki kısıtlıkla oluşan ve çocuğun büyümesini önemli bir yende olumsuz yönde etkileyen bir bozukluktur. Otizmin belirtileri, otistik çocuklarda normalinden değişen davranışlardır. Otizmin ...
Evde Rehabilitasyon
Evde Rehabilitasyon
Evde Rehabilitasyon, Birçok kişinin evde uygulamış olduğu bazı uygulamalara evde bakım ve rehabilitasyon denilmektedir. Bazı kazalar sonucu yapılan rehabilitasyon günümüzde oldukça yüksek sayıda olup sonucu oldukça olumlu şekilde olmaktadır. Gene...
Rehabilitasyon
Rehabilitasyon
Rehabilitasyon, Günümüzde bir çok rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadır. Rehabilitasyon çok geniş şekli olan bir terim olan, anlamı ve hissi kaybedilen fonksiyonların yeniden kazandırılması şekline denilmektedir. Kısaca bir tedavi şekli olmaktadır....
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon, Fizyoterapinin dilimizdeki söylenişi fizik tedavidir. Ancak, İngilizce konuşulan ülkelerde fizyoterapi denilmektedir. Fizyoterapi, elektrik akımı, sıcak ya da soğuk uygulaması, egzersiz veya çeşitli dalgalar yolu il...
Rehabilitasyon Hizmetleri
Rehabilitasyon Hizmetleri
Rehabilitasyon Hizmetleri, Bazı nedenlerle bedenen ya da ruhen engelli olarak kalan kişilerin başkalarına bağımlı kalmadan yaşamalarını sürdürmeleri amacıyla yapı­lan çalışmalardır. Bu hizmetler iki grupta değerlendirilir: Tıbbi Rehabilitasyon;Kişide...

 

Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Ne Demek
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
Hayvan Rehabilitasyon Merkezi
Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri
Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon
Çocuk Rehabilitasyon
Fizik Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Ne Demek
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
Pulmoner Rehabilitasyon
Pediatrik Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Merkezi
El Rehabilitasyonu
Kardiyak Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Aletleri
Nörolojik Rehabilitasyon
Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
Ortopedik Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Nedir
Tıbbi Rehabilitasyon
Otizm Rehabilitasyon
Evde Rehabilitasyon
Rehabilitasyon
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Hizmetleri
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
Popüler İçerik
Çocuk Rehabilitasyon
Çocuk Rehabilitasyon
Çocuk rehabilitasyon, Rehabilitasyon çok geniş kapsamlı olan bir terimdir. Kelime anlamı kaybedilen fonksiyonların kazanımı demek olan rehabilitasyon ...
Fizik Rehabilitasyon
Fizik Rehabilitasyon
Fizik Rehabilitasyon; insan vücudunda doğuştan ya da sonradan, herhangi bir sebeple oluşmuş kalıcı veya geçici hasarların, kaybedilen bazen de sınırla...
Rehabilitasyon Ne Demek
Rehabilitasyon Ne Demek
Rehabilitasyon ne demek: Rehabilitasyon genel anlamıyla bir terimi ifade eder. Sözlük anlamına baktığımızda kaybedilen uzuvlardaki fonksiyonların yeni...
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon; kalp ve damar hastalığı ile kronik akciğer hastalığı olan kişilerin maksimum fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapas...
Pulmoner Rehabilitasyon
Pulmoner Rehabilitasyon
Pulmoner Rehabilitasyon, Uzun süren solunum hastalığı olanlar için uygulanan bir sağlık programıdır. Uzun süreli akciğer, solunum problemi olduğu dur...
Pediatrik Rehabilitasyon
Pediatrik Rehabilitasyon
Pediatrik Rehabilitasyon; Çocuklarda doğuştan gelen bazı hastalıklar ile sonradan ortaya çıkan kas iskelet bozukluklarına bağlı nörolojik rahatsızlıkl...
Rehabilitasyon Merkezi
Rehabilitasyon Merkezi
Rehabilitasyon merkezi, zihinsel, bedeni, ruhsal rahatsızlıklar nedeniyle normal yaşamın gereklerini yerine getiremeyecek olan, yaşamın gereklerine uy...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Otizm Rehabilitasyon
Evde Rehabilitasyon
Rehabilitasyon
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Hizmetleri
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022