Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik Rehabilitasyon, Nörolojik hastalıkların büyü bir kısmı hastalığın doğal gidişatı içerisinde sakatlığa sebep olan ve hastaları günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı bir duruma getiren tablolar şeklinde karşımıza çıkar. Sakatlık toplum sağlığını ilgilendiren ana nedenidir. Sakatlık safhasında hastalığın tanı ve medikal tedavisinin yanında rehabilitasyonu da gündeme gelir. Nörolojik rahatsızlıkların rehabilitasyonu ile hastaların bağımsızlık dereceleri yükselir ve yaşam kalitesi artar.

Dünya sağlık örgütü sağlığı fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik şeklinde tanımlamıştır. Sağlığın bozulmasını sırasıyla hastalık, yetersizlik, sakatlık ve engellilik şeklinde adlandırılan bozukluklar izler. Dünya sağlık örgütü 1980 yılında yetersizlik, sakatlık ve engellilik kavramlarına açıklık getirmiştir. Yetersizlik, psikolojik, fizyolojik yada anatomik yapının fonksiyon kaybı veya normalden sapması olayıdır. Organ seviyesindeki bozuklukları ifade eder.

Sakatlık, sağlığın bozulması neticesinde meydana gelen yetersizlikten sebep herhangi bir yeteneğin, normal kabul edilen bir insana göre azalması yada kaybedilmesidir. Bireysel düzeydeki bozuklukları ifade eder. Engellilik, yetersizlik ve sakatlık sebebiyle insanın yaş, cins, sosyal ve kültürel yapısına göre normal kabul edilen yaşama şeklini yerine getirememesi olayıdır. Özetle, yetersizlik organ seviyesindeki, sakatlık bireysel seviyedeki, engellilik bireyin sosyal çevre ile uyumundaki dengesizlikleri anlatır.

Rehabilitasyon, sakat insanı yeniden yaşama hazırlayan tıbbi, fiziksel, pisiko-sosyal ve mesleki girişimlerin toplamıdır. Amacı, fizyolojik yada anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu bulunan bir insanın fiziksel, ruhsal, toplumsal, mesleki, özel uğraşı ve eğitsel potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Rehabilitasyon ekibi, FTR uzmanı, nörolog, ortopedist, dahiliye uzmanı, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, uğraşı terapisti, konuşma terapisti, psikolog. Nörolojik hastalıklarda, serebrovasküler olay, kafa travmaları, medulla spinalis yaralanmaları, multipl skleroz, musküler distrofi ve myopati, serebral palsi, poliomyelit, periferik sinir lezyonları, parkinson hastalığı, ALS, polinöropatiler, spinoserebellar dejeneratif rahatsızlıklar ve serebellum rahatsızlıkları, myastenia gravis.

Sorunun analizi ve adlandırılması, hastalığın tanımı ve ne derecede olduğu dahildir. Amaçların oluşturulması ve sorunun ortaya çıkması, hastanın bilgilendirilip onayını alarak rehabilitasyon planının oluşturulması biçimidir. Problemin çözümü, planın yapılması ve ekip elemanlarının çalışmalarının planlanmasını içerir. Nörolojik bozuklukların rehabilitasyonundaki ana unsurları, komplikasyonların önüne geçilmesi, iyileşmenin çabuk bir hale getirilmesi, uyum stratejilerinin öğretilmesi, çevresel olayların kolay bir şekle getirilmesi.

Hastanın değerlendirilmesi, bilinç ve kooperasyon, işitme, algılama ve konuşma, motor gücü, duyu, tonus, patolojik refleksi, isteksiz hareket, postür, deformite, eklemlerin hareketi, beslenme, yutma hareketi, mesane- rektum hareketi, kalp ve solunum sistemi, dekübit. Serebrovasküler olay, beynin beslenmesi %70 karotis, %30, vertebro-baziller sistem, iskemik (%84)-hemorajik (%16), lezyonun karşısında hemipleji-parezi, rehberlik eden kranial sinir lezyonları, etkilenen arteriyel sisteme bağlı klinik bulgu, afazi, dizartri,apraksi,algı bozukluğu,kişilik değişiklikleri gibi.

Strok rehabilitasyonu akut bakım, yeniden aktivasyon oluşturma ve yeniden uyum oluşturma aşamalarını içermektedir. Kardiyak komplikasyonlar, aspirasyon pnomonisi ve venöz tromboembolizmi düşürmek, beslenme, deri bakımı, hareket açıklığı, fizyolojik mesane ve barsak çalışmasını korumak için hem tıbbi ve hem de rehabilitasyon önlemlerini erken zamanda almak gerekir. Bu anlamda strok geçiren hastalarda rehabilitasyona başlanacağı zaman sorusu akla gelir. Aklı yerinde olan hastalar rehabilitasyon yaparken yardımcı olur ve stabil şekilde olanlar birkaç gün sonra daha iyi bir programa başlayabilirler. İs kemik kalp hastalığı olan hemiplejik hastalar iyi bir rehabilitasyona ortalama 8 günün ardından kabul görmektedir. Birçok çalışmada rehabilitasyona ne kadar erken zamanda başlanırsa o kadar etkili olduğu saptanmıştır.

Son Güncelleme : 27.04.2021 13:04:28
Nörolojik Rehabilitasyon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Nörolojik Rehabilitasyon Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Nörolojik Rehabilitasyon"
Nörolojik rehabilitasyon direk beyin hücrelerine yapılan müdahaleler sonrasında mı düzeltllebiliyor.Bu konuda bilgi verir misiniz. Sanırım doktorumuz benim çocuğum için de böyle bir tedaviyi uygulayacak. Biz de bilgi edinmek istiyoruz.
Sanem . 01.11.2018 12:54:30
CEVAP YAZ
El Rehabilitasyonu
El Rehabilitasyonu
El Rehabilitasyonu, amacı yaralanmış, ameliyat olmuş veya hastalık bulaşmış ellerin ve üst ekstremitelerin kalan kısmını fonksiyonel kapasitelerini en fazla seviyeye ulaştırmaktır. El rehabilitasyonu bir takımca planlanır. Üyelerden birisi hastanın n...
Kardiyak Rehabilitasyon
Kardiyak Rehabilitasyon
Kardiyak Rehabilitasyon, kalp, damar hastalığı olan kişilerin fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırmak amacı ile uygulanan işlemlerin tümüne verilen isimdir. Burada temel amaç, hasta olan kişinin günlük aktivite sini arttırmak hastal...
Rehabilitasyon Aletleri
Rehabilitasyon Aletleri
Rehabilitasyon Aletleri, Rehabilitasyon aletleri, genel olarak vücudun sorunlu olan bölgesinde kemik yapısını ve özellikle kas sistemlerini çalıştırmak amacıyla hazırlanmış aletlerdir. Rehabilitasyon aletleri kullanım olarak ana mantık çerçevesi ise,...
Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Sağlık yalnızca hastalık ve özürlülüğün olmaması durumu değil, aynı zamanda bedenen, ruhen ve toplumsal yönden tam bir iyilik durumu diye tanımlanır. Özürlülük ise kişinin bedensel, zihinsel, ruhsal özelliklerinden ...
Ortopedik Rehabilitasyon
Ortopedik Rehabilitasyon
Ortopedik rehabilitasyon, günümüze en gelişmiş tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Bu durumun yanı sıra aynı zamanda oldukça çok kullanılan bu yöntem sonucunda birçok insanın istediği sağlığı elde etmesi olağan hale gelmiştir. Ülkemizde ve dün...
Rehabilitasyon Nedir
Rehabilitasyon Nedir
Rehabilitasyon nedir, çok geniş kapsamlı bir terim şekli olup, kaybedilen fonksiyonların yeniden kazandırılma şekline denilmektedir. Fizik tedaviye göre, daha uzun bir şekilde uygulanmaktadır ve hastaların aktif olarak tedaviye katılımını ve çabasını...
Tıbbi Rehabilitasyon
Tıbbi Rehabilitasyon
Tıbbi rehabilitasyon, tıp alanında son derece yaygın olarak kullanılan ve aynı zamanda birçok insanın kalıcı sorunlarında bile başarılara imza atmış bir yöntemdir. Ülkemizde ve dünyada sosyal ve tıbbi olarak iki ayrı gruba ayrılmış olan rehabilitasyo...
Otizm Rehabilitasyon
Otizm Rehabilitasyon
Otizm Rehabilitasyon, Otizm iletişim ve sosyal oluşum gruplarındaki kısıtlıkla oluşan ve çocuğun büyümesini önemli bir yende olumsuz yönde etkileyen bir bozukluktur. Otizmin belirtileri, otistik çocuklarda normalinden değişen davranışlardır. Otizmin ...
Evde Rehabilitasyon
Evde Rehabilitasyon
Evde Rehabilitasyon, Birçok kişinin evde uygulamış olduğu bazı uygulamalara evde bakım ve rehabilitasyon denilmektedir. Bazı kazalar sonucu yapılan rehabilitasyon günümüzde oldukça yüksek sayıda olup sonucu oldukça olumlu şekilde olmaktadır. Gene...
Rehabilitasyon
Rehabilitasyon
Rehabilitasyon, Günümüzde bir çok rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadır. Rehabilitasyon çok geniş şekli olan bir terim olan, anlamı ve hissi kaybedilen fonksiyonların yeniden kazandırılması şekline denilmektedir. Kısaca bir tedavi şekli olmaktadır....
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon, Fizyoterapinin dilimizdeki söylenişi fizik tedavidir. Ancak, İngilizce konuşulan ülkelerde fizyoterapi denilmektedir. Fizyoterapi, elektrik akımı, sıcak ya da soğuk uygulaması, egzersiz veya çeşitli dalgalar yolu il...
Rehabilitasyon Hizmetleri
Rehabilitasyon Hizmetleri
Rehabilitasyon Hizmetleri, Bazı nedenlerle bedenen ya da ruhen engelli olarak kalan kişilerin başkalarına bağımlı kalmadan yaşamalarını sürdürmeleri amacıyla yapı­lan çalışmalardır. Bu hizmetler iki grupta değerlendirilir: Tıbbi Rehabilitasyon;Kişide...

 

Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Ne Demek
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
Hayvan Rehabilitasyon Merkezi
Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri
Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon
Çocuk Rehabilitasyon
Fizik Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Ne Demek
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
Pulmoner Rehabilitasyon
Pediatrik Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Merkezi
El Rehabilitasyonu
Kardiyak Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Aletleri
Nörolojik Rehabilitasyon
Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
Ortopedik Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Nedir
Tıbbi Rehabilitasyon
Otizm Rehabilitasyon
Evde Rehabilitasyon
Rehabilitasyon
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Hizmetleri
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
Popüler İçerik
Çocuk Rehabilitasyon
Çocuk Rehabilitasyon
Çocuk rehabilitasyon, Rehabilitasyon çok geniş kapsamlı olan bir terimdir. Kelime anlamı kaybedilen fonksiyonların kazanımı demek olan rehabilitasyon ...
Fizik Rehabilitasyon
Fizik Rehabilitasyon
Fizik Rehabilitasyon; insan vücudunda doğuştan ya da sonradan, herhangi bir sebeple oluşmuş kalıcı veya geçici hasarların, kaybedilen bazen de sınırla...
Rehabilitasyon Ne Demek
Rehabilitasyon Ne Demek
Rehabilitasyon ne demek: Rehabilitasyon genel anlamıyla bir terimi ifade eder. Sözlük anlamına baktığımızda kaybedilen uzuvlardaki fonksiyonların yeni...
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon; kalp ve damar hastalığı ile kronik akciğer hastalığı olan kişilerin maksimum fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapas...
Pulmoner Rehabilitasyon
Pulmoner Rehabilitasyon
Pulmoner Rehabilitasyon, Uzun süren solunum hastalığı olanlar için uygulanan bir sağlık programıdır. Uzun süreli akciğer, solunum problemi olduğu dur...
Pediatrik Rehabilitasyon
Pediatrik Rehabilitasyon
Pediatrik Rehabilitasyon; Çocuklarda doğuştan gelen bazı hastalıklar ile sonradan ortaya çıkan kas iskelet bozukluklarına bağlı nörolojik rahatsızlıkl...
Rehabilitasyon Merkezi
Rehabilitasyon Merkezi
Rehabilitasyon merkezi, zihinsel, bedeni, ruhsal rahatsızlıklar nedeniyle normal yaşamın gereklerini yerine getiremeyecek olan, yaşamın gereklerine uy...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Otizm Rehabilitasyon
Evde Rehabilitasyon
Rehabilitasyon
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Hizmetleri
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022