Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Fizik Rehabilitasyon

Fizik Rehabilitasyon

Fizik Rehabilitasyon; insan vücudunda doğuştan ya da sonradan, herhangi bir sebeple oluşmuş kalıcı veya geçici hasarların, kaybedilen bazen de sınırlanan fonksiyon kapasitesinin belirlenmesi, tedavi edilmesi, hastanın psikolojik, sosyal ve mesleki açılardan desteklenip günlük yaşamda bağımsız hale gelmesini sağlamaktır.

Onarma anlamına gelen fizik tedavi ile uygulanan Fizik Rehabilitasyonda ısı ve elektrik akımları gibi fiziksel ajanlar ve el ile yapılan teknikler kullanılır. Bu teknikler yetersizlik ve bir dereceye kadar sakatlığın ya da iskelet, kas ve sinir sisteminin fonksiyon yetersizliklerinin tanı ve tedavisinde yardımcı olur.

Fizik Rehabilitasyon Hangi Rahatsızlıklarda Kullanılır


Nörolojik hastalıklar, ortopedik problemler, felçler, omuz ve sırt kaslarında gerginlik, omuz ve evresi eklemlerinin hastalıkları, kas spazmı, bel fıtığı, bel ağrıları, spor sakatlanması sonucu oluşan hareket kısıtlılığı ve ağrı, boyun kireçlenmeleri, operasyon sonrası gelişen fonksiyon bozuklukları, sırt, boyun, bel ağrılarının tedavisi, Pozisyon bozukluğu, doğuştan omurga eğriliklerinin tedavisi, bilek, dirsekel eklemlerinin ve yumuşak doku rahatsızlıkları, kemik erimesi (Osteoporoz) riski olan ve yerleşmiş osteoporoz tedavileri, kalça ve diz hastalıkları, eklem şişliği ve ağrı, hareket kısıtlılığı ile gelen romatizmal hastalıklarda kullanılır.

Fizik Rehabilitasyon Kimler Tarafından Nasıl uygulanmalıdır?


Fizik Rehabilitasyon Uzman eller tarafından uygulanmadığı takdirde yüksek riskler barındırabilir. Yapılabilecek basit hatalar sonucunda küçük yetersizlikler olduğundan büyük hale gelebilmekte ve kalıcı sakatlıklar oluşabilmektedir. Türkiye'de fizik tedavi ve fizik rehabilitasyonu hizmetleri bu işin uzmanı olan fizyoterapistlerin tekelinden alınmış ve hekim dışı sağlık personeli genellemesiyle bütün sağlık teknisyen ve sağlık alanında uzmanlaşmış personelinde fizik tedavi ve fizik rehabilitasyonunda görev alabilmesi sağlanmıştır. Buna gerekçe olarak da Fizik Rehabilitasyon uzmanı sayısındaki azlık ve sağlık harcamaları giderlerinin fazlalığı gösterilmiştir.

Ülkemizde fizik tedavinin %90 kadarı elektroterapi uygulamalarından oluşmaktadır. Elektroterapi, elektrotlar vasıtasıyla elektrik akımlarının insan vücuduna uygulanmasıyla o bölgede kimyasal, fiziksel ya da mekanik etki açığa çıkarıp tedavi etmektir.

Elektroterapide yararlanılan teknolojik aletleri kullanmak için aletlerin özelliğini, hastayı ne şekilde etkileyeceği, tedavi ertesinde beklenen sonuçlar iyi bilinmeli ve beklenmeyen sorunlara hazırlıklı olmak gereklidir. Hasta göreceği tedavi hakkında ve tedavi süresince nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda yeterince bilgilendirilmelidir.

Akımların bazıları özel duyu testi yapıldıktan sonra uygulanmalıdır. Aksi halde hastada ciddi yanık oluşabilir. Eğer yanlış noktalara uygulama yapılırsa hastaya zarar verilebilir.

Fizik Rehabilitasyonun en önemli safhaları olan psikolojik ve sosyal destek kısmı da özel uzmanlar tarafından yürütülmelidir. Bu konuda yapılacak hatalar iyileşme sürecini uzatabilmekte, hastanın içinde bulunduğu duruma ve çevresine uyumunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Rehbilitasyon kişinin ailesini ve sosyal çevresini kapsayacak şekilde planlanmalıdır.

Son Güncelleme : 21.01.2024 22:04:56
Fizik Rehabilitasyon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Fizik Rehabilitasyon Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Fizik Rehabilitasyon"
Trafik kazası geçirdikten sonra iki ameliyat oldum. Ama ayağımda aksaklık kaldı. Doktorum da fizik rehabilitasyon ile düzeleceğini ve düzenli olarak fizik tedaviye gitmem gerekiyor. Ben aksaklığın düzeleceğini düşünmüyorum. Başına gelen ve fizik tedavi ile tedavi olup düzelen kimse var mum?
Özgür . 24.10.2018 22:53:59
CEVAP YAZ
Kardiyak Rehabilitasyon
Kardiyak Rehabilitasyon
Kardiyak Rehabilitasyon, kalp, damar hastalığı olan kişilerin fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırmak amacı ile uygulanan işlemlerin tümüne verilen isimdir. Burada temel amaç, hasta olan kişinin günlük aktivitesini arttırmak hastalı...
Rehabilitasyon Aletleri
Rehabilitasyon Aletleri
Rehabilitasyon Aletleri, genel olarak vücudun sorunlu olan bölgesinde kemik yapısını ve özellikle kas sistemlerini çalıştırmak amacıyla hazırlanmış aletlerdir. Rehabilitasyon aletleri kullanım olarak ana mantık çerçevesi ise herhangi bir travma veya ...
Nörolojik Rehabilitasyon
Nörolojik Rehabilitasyon
Nörolojik Rehabilitasyon, Nörolojik hastalıkların büyü bir kısmı hastalığın doğal gidişatı içerisinde sakatlığa sebep olan ve hastaları günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı bir duruma getiren tablolar şeklinde karşımıza çıkar. Sakatlık toplum sağlığı...
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Sağlık yalnızca hastalık ve özürlülüğün olmaması durumu değil, aynı zamanda bedenen, ruhen ve toplumsal yönden tam bir iyilik durumu diye tanımlanır. Özürlülük ise kişinin bedensel, zihinsel, ruhsal özelliklerinden b...
Ortopedik Rehabilitasyon
Ortopedik Rehabilitasyon
Ortopedik rehabilitasyon, günümüze en gelişmiş tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Bu durumun yanı sıra aynı zamanda oldukça çok kullanılan bu yöntem sonucunda birçok insanın istediği sağlığı elde etmesi olağan hale gelmiştir. Ülkemizde ve dün...
Rehabilitasyon Nedir
Rehabilitasyon Nedir
Rehabilitasyon nedir, çok geniş kapsamlı bir terim şekli olup, kaybedilen fonksiyonların yeniden kazandırılma şekline denilmektedir. Fizik tedaviye göre, daha uzun bir şekilde uygulanmaktadır ve hastaların aktif olarak tedaviye katılımını ve çabasını...
Tıbbi Rehabilitasyon
Tıbbi Rehabilitasyon
Tıbbi rehabilitasyon, tıp alanında son derece yaygın olarak kullanılan ve aynı zamanda birçok insanın kalıcı sorunlarında bile başarılara imza atmış bir yöntemdir. Ülkemizde ve dünyada sosyal ve tıbbi olarak iki ayrı gruba ayrılmış olan rehabilitasyo...
Otizm Rehabilitasyon
Otizm Rehabilitasyon
Otizm Rehabilitasyon, Otizm iletişim ve sosyal oluşum gruplarındaki kısıtlıkla oluşan ve çocuğun büyümesini önemli bir yende olumsuz yönde etkileyen bir bozukluktur. Otizmin belirtileri, otistik çocuklarda normalinden değişen davranışlardır. Otizmin ...
Evde Rehabilitasyon
Evde Rehabilitasyon
Evde Rehabilitasyon, Birçok kişinin evde uygulamış olduğu bazı uygulamalara evde bakım ve rehabilitasyon denilmektedir. Bazı kazalar sonucu yapılan rehabilitasyon günümüzde oldukça yüksek sayıda olup sonucu oldukça olumlu şekilde olmaktadır. Genellik...
Rehabilitasyon
Rehabilitasyon
Rehabilitasyon, Günümüzde birçok rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadır. Rehabilitasyon çok geniş şekli olan bir terim olan, anlamı ve hissi kaybedilen fonksiyonların yeniden kazandırılması şekline denilmektedir. Kısaca bir tedavi şekli olmaktadır. ...
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapinin dilimizdeki söylenişi fizik tedavidir. Ancak, İngilizce konuşulan ülkelerde fizyoterapi denilmektedir. Fizyoterapi, elektrik akımı, sıcak ya da soğuk uygulaması, egzersiz veya çeşitli dalgalar yolu ile ba...
Rehabilitasyon Hizmetleri
Rehabilitasyon Hizmetleri
Rehabilitasyon Hizmetleri, Bazı nedenlerle bedenen ya da ruhen engelli olarak kalan kişilerin başkalarına bağımlı kalmadan yaşamalarını sürdürmeleri amacıyla yapı­lan çalışmalardır. Bu hizmetler iki grupta değerlendirilir:Tıbbi Rehabilitasyon; Kişide...

 

Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Ne Demek
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hayvan Rehabilitasyon Merkezi
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Çocuk Rehabilitasyon
Fizik Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Ne Demek
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
Pulmoner Rehabilitasyon
Pediatrik Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Merkezi
El Rehabilitasyonu
Kardiyak Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Aletleri
Nörolojik Rehabilitasyon
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ortopedik Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Nedir
Tıbbi Rehabilitasyon
Otizm Rehabilitasyon
Evde Rehabilitasyon
Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Hizmetleri
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Popüler İçerik
Rehabilitasyon Ne Demek
Rehabilitasyon Ne Demek
Rehabilitasyon ne demek: Rehabilitasyon genel anlamıyla bir terimi ifade eder. Sözlük anlamına baktığımızda kaybedilen uzuvlardaki fonksiyonların yeni...
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon; kalp ve damar hastalığı ile kronik akciğer hastalığı olan kişilerin maksimum fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapas...
Pulmoner Rehabilitasyon
Pulmoner Rehabilitasyon
Pulmoner Rehabilitasyon, Uzun süren solunum hastalığı olanlar için uygulanan bir sağlık programıdır. Uzun süreli akciğer, solunum problemi olduğu dur...
Pediatrik Rehabilitasyon
Pediatrik Rehabilitasyon
Pediatrik Rehabilitasyon; Çocuklarda doğuştan gelen bazı hastalıklar ile sonradan ortaya çıkan kas iskelet bozukluklarına bağlı nörolojik rahatsızlıkl...
Rehabilitasyon Merkezi
Rehabilitasyon Merkezi
Rehabilitasyon merkezi, zihinsel, bedeni, ruhsal rahatsızlıklar nedeniyle normal yaşamın gereklerini yerine getiremeyecek olan, yaşamın gereklerine uy...
El Rehabilitasyonu
El Rehabilitasyonu
El Rehabilitasyonu, amacı yaralanmış, ameliyat olmuş veya hastalık bulaşmış ellerin ve üst ekstremitelerin kalan kısmını fonksiyonel kapasitelerini en...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Otizm Rehabilitasyon
Evde Rehabilitasyon
Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Hizmetleri
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024